Szlak Hymnu Narodowego Będomin-Westerplatte

Szlak Hymnu Narodowego Będomin-Westerplatte

9 lipca w Zajeździe nad Stawem w Grabówku (gmina Nowa Karczma) odbyło się spotkanie preliminarne dotyczące projektu „Szlak Hymnu Narodowego: Będomin – Westerplatte. Szlak edukacyjny historyczno-patriotyczny i rekreacyjny pieszo-rowerowy”. Szlak ma powstać przy drodze wojewódzkiej 221 i ma połączyć Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie z Muzeum II Wojny Światowej Gdańsk Westerplatte. Po żywych dyskusjach uczestnicy spotkania doszli do wspólnego wniosku – konieczności podpisania w najbliższym czasie listu intencyjnego, w którym oświadczą wolę współpracy i zawiązania partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu.
PrzSam_2014-07-9-e1415970945915
Uczestnicy spotkania z mapą, na której wytyczono przebieg Szlaku Hymnu Narodowego. Od lewej: wieloletni wójt gminy Nowa Karczma, najbardziej doświadczony samorządowiec Pomorza Alojzy Szoska, starosta kościerski Piotr Lizakowski, wójt gminy Nowa Karczma Andrzej Pollak, właściciel Gdańskiego Wydawnictwa Prasowego Michał Antoniszyn, zastępca wójta gminy Kolbudy Marek Goliński, dyrektor ds. inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Włodzimierz Kubiak, dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku Ewa Witkowska, wójt gminy Przywidz Marek Zimakowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Dariusz Męczykowski, wójt gminy Kolbudy Leszek Grombala, dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku Wojciech Bonisławski, kierownik Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie Henryk Wawrzyk, przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek

Dzisiaj o godzinie 10.00 w Muzeum Narodowym w Gdańsku 15 sygnatariuszy podpisało list intencyjny w sprawie budowy Szlaku Hymnu Narodowego Będomin – Westerplatte. Zdjęcie przedstawia sygnatariuszy tuż po podpisaniu listu. Poniżej treść listu intencyjnego i lista sygnatariuszy (kolejność alfabetyczna. Zapraszamy też do przeczytania poniższego wywiadu z pomysłodawcą projektu Markiem Zimakowskim.
SZLAKok

TREŚĆ LISTU INTENCYJNEGO I SYGNATARIUSZE LISTU

Preambuła

Strony oświadczają, że rozpoczną wspólne działania, które mają doprowadzić do zawiązania partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu
Budowa patriotyczno-edukacyjnego, rekreacyjnego ciągu pieszo-rowerowego
pn. Szlak Hymnu Narodowego Będomin – Westerplatte.

Artykuł 1

Strony oświadczają, iż rozpoczną działania, o których mowa w preambule.

Artykuł 2

Partnerstwo powinno w szczególności regulować kwestie dotyczące podziału obowiązków między partnerami w związku z przygotowaniem, realizacją i zarządzaniem projektem oraz wskazywać lidera projektu.

Artykuł 3

Niniejszy list intencyjny stanowi wyraz woli stron podjęcia ze sobą współpracy i nie tworzy żadnych zobowiązań do zawiązania partnerstwa, o którym mowa w preambule.

Artykuł 4

Niniejszy list intencyjny sporządzono w 15 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdego sygnatariusza. Postanowienia niniejszego listu intencyjnego wchodzą w życie z dniem podpisania.

Gdańsk, 14.11.2014 r.

Sygnatariusze listu (kolejność alfabetyczna):
Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska
Cezary Bieniasz-Krzywiec – Starosta Gdański
Wojciech Bonisławski – Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku
Marta Chełkowska – Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
Michał Glaser – Dyrektor Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny
Leszek Grombala – Wójt Gminy Kolbudy
Włodzimierz Kubiak – Dyrektor ds. Inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Maciej Lisicki – Prezes Zarządu Polskiej Unii Mobilności Aktywnej
Piotr Lizakowski – Starosta Kościerski
Paweł Machcewicz – Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Dariusz Męczykowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego
Andrzej Pollak – Wójt Gminy Nowa Karczma
Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
Jan Szramka – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku
Marek Zimakowski – Wójt Gminy Przywidz

Szlak-Hymnu-Narodowego-BEDOMIN-WESTERPLATTE-800x608 Przywidz_ok
Rozmowa z Markiem Zimakowskim – wójtem gminy Przywidz, pomysłodawcą połączenia szlakiem rowerowym Będomina i Westerplatte.

Projekt budowy Szlaku Hymnu Narodowego „Będomin – Westerplatte” wzbudza zainteresowanie w coraz większych kręgach. Do niedawna temat miał charakter lokalny, a teraz już wojewódzki. Choć trzeba pamiętać, że wyrósł z lokalnych grup działania, na gruncie przywidzkim, a konkretnie zrodził się w pana głowie.
To wszystko łączy się z moją przeprowadzką z Gdyni do Przywidza w 2005 roku. Przypadek bądź przeznaczenie rzuciły mnie na ziemię przywidzką. Szukaliśmy z żoną domu w gminie Czarna Woda, a w między czasie trafiliśmy do Trzepowa, gdzie zostało wystawione do sprzedaży siedlisko nad Wietcisą – miejsce tak urokliwe, że od razu podjęliśmy decyzję o kupnie i zostaliśmy tu. W tym samym roku pojawił się temat Lokalnych Grup Działania, w ramach których mieszkańcy mieli okazję zgłaszać różne inicjatywy. Wtedy po raz pierwszy pomyślałem, że warto byłoby połączyć symbolicznym szlakiem Westerplatte z Będominem, gdzie znajduje się Muzeum Hymnu Narodowego, najprawdopodobniej jedyne takie muzeum na świecie, dla przypomnienia – ulokowane w dworze szlacheckim rodziny Wybickich, gdzie urodził się Józef Wybicki. Wówczas mój pomysł nie był do końca zdefiniowany, pomyślałem, że szlak mógłby być symbolem połączenia dawnej Polski z Kaszubami. Przypomnę, że na terenie gminy Przywidz przebiegała granica między Polską a Wolnym Miastem Gdańsk.

To dlaczego o tym pomyśle zaczął pan głośno mówić dopiero cztery lata później?
Bo wójtem jestem dopiero od 2009 roku. Wrześniowe referendum zakończyło się odwołaniem poprzedniego wójta i rady gminy. Ja szykowałem się do wyjazdu na kontrakt, którego termin ostatecznie przesunięto z października na listopad i z którego ostatecznie zrezygnowałem, bo otrzymałem propozycję objęcia w gminie funkcji komisarza. Po trzech miesiącach odbyły się wybory, w których wystartowałem, wygrałem w pierwszej turze, a w 2010 roku po raz kolejny z poparciem wynoszącym prawie 74 proc. Pomysł na opracowanie tematycznej trasy rowerowej hymnu narodowego wysunąłem w czasie spotkań organizowanych w ramach procesu certyfikacji polityki rowerowej BYPAD w gminie Przywidz. W maju 2011 roku w sali konferencyjnej Centrum Sportu i Rekreacji „Zielona Brama” w Przywidzu odbyło się międzynarodowe seminarium „Promocja turystyki rowerowej – trasa hymnu narodowego” zorganizowane przez konsorcjum projektowe, w którego skład wchodziło Pomorskie Stowarzyszenie „Wspólna Europa” (PSWE), Urząd Gminy Przywidz, Starostwo Powiatu Gdańskiego oraz Urząd Gminy Nowa Karczma. Wtedy najlepiej wyartykułowałem o co mi chodzi. Nie ma innych źródeł, które wskazywałyby na innego autora, chyba że pojawiły się tematy zbieżne, albo ktoś wpadł na podobny temat, to nie jest wykluczone.

Idea Szlaku Hymnu Narodowego dla wszystkich jest oczywista i przez wszystkich akceptowana. Ale odżyła w połowie tego roku. Czy to ma związek z listopadowymi wyborami?
Nie, wręcz przeciwnie. Temat odżył, bo po prostu pojawiły się osoby, które ważkość tematu dobrze poczuły. Już w ubiegłym roku złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu utworzenia szlaku pieszo-rowerowego pod nazwą: Szlak Hymnu Narodowego. Wniosek do RPO, sporządzony przez Przywidz, a przez sąsiadów, Nową Karczmę i Kolbudy namaszczony – trafił na listę rezerwową. Realizacja tego pomysłu to sprawa długodystansowa i na razie na etapie preliminarnym, więc wykorzystywanie go w kampanii byłoby bezsensowe. Trzeba pokazywać to, co się zrobiło, co udało się osiągnąć. Należy operować faktami, a nie wizjami.

Na początku lipca odbyło się pierwsze robocze spotkanie dzięki wsparciu wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego Dariusza Męczykowskiego.
Tak, do spotkania doszło z inicjatywy Dariusza Męczykowskiego w Grabówku, w gminie Nowa Karczma. Wszystkie osoby, które przybyły na to spotkanie, wyraziły ogromne zainteresowanie i wolę współpracy przy projekcie, m.in. wójt gminy Kolbudy Leszek Grombala i jego zastępca Marek Goliński, wójt gminy Nowa Karczma, Andrzej Pollak, starosta kościerski Piotr Lizakowski, starosta gdański Cezary Bieniasz-Krzywiec i przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek. Swą dyspozycyjność w tym zakresie zaoferowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Muzeum Narodowe w Gdańsku z dyrektorem Wojciechem Bonisławskim i kierownikiem Henrykiem Wawrzykiem, Polska Unia Mobilności Aktywnej, Gdański Obszar Metropolitalny. Dyrektor ds. Inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Włodzimierz Kubiak oświadczył, że ZDW podejmuje właśnie prace projektowe budowy dróg i należałoby to umieścić w nowych projektach. Tematem zainteresował się Departament Turystyki i Promocji w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim z dyrektor Martą Chełkowską.

W takim razie jaki będzie kolejny krok?
Podpisanie listu intencyjnego i przekazanie go Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu z prośbą o objęcie patronatem całego przedsięwzięcia. Prawdopodobnie będzie ku temu okazja podczas wizyty prezydenckiej w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Liczymy też na poparcie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, któremu podlega Westerplatte. Szlak Hymnu Narodowego to nie będzie tylko i wyłącznie ścieżka pieszo-rowerowa, co się znakomicie wpisze w kwestię rekreacji i promocji zdrowego stylu życia, poprzez turystykę rowerową. Będziemy dążyć do tego, aby ten szlak miał charakter edukacyjny, historyczno-patriotyczny. Będomin i Westerplatte to miejsca o wielkiej wadze, wymagające pielęgnacji i pamięci.

Nie podlega dyskusjom uzasadnienie historyczne. Co z ekonomią?
Biorąc pod uwagę tworzące się ciągi pieszo-rowerowe w wielu miejscach Polski, również na Pomorzu, i możliwe do uzyskania unijne dofinansowanie w nowym rozdaniu 2014-2020, pieniądze mogą nie stanowić podstawy do odrzucenia projektu. To jest najwłaściwszy moment, bo teraz Zarząd Dróg Wojewódzkich projektuje przebudowę drogi wojewódzkiej 221, wzdłuż której ma przebiegać szlak. Gmina Przywidz złożyła do ZDW wnioski o ciągi pieszo-rowerowe i na przebudowę drogi wojewódzkiej w centrum Przywidza.