100 lat szkoły w Kosobudach

100 lat szkoły w Kosobudach

UDOSTĘPNIJ

IMG_6098

IMG_6324

IMG_6396

IMG_6515
Brusy
NA MOCY UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH Z 29 SIERPNIA 2014 ROKU, SZKOLE
PODSTAWOWEJ W KOSOBUDACH NADANO IMIĘ KSIĘDZA KANONIKA BOLESŁAWA ŚLEDZIA.
UCHWAŁA WESZŁA W ŻYCIE Z DNIEM 1 MAJA br. GŁÓWNA CEREMONIA ZWIĄZANA Z
NADANIEM IMIENIA SZKOLE ODBYŁA SIĘ 19 MAJA I ZOSTAŁA POŁĄCZONA Z
OBCHODAMI 100-LECIA PLACÓWKI SZKOLNEJ W KOSOBUDACH.

IMG_6552

IMG_6924

IMG_6551

Uroczystości rozpoczęła msza św. pod przewodnictwem biskupa diecezji
pelplińskiej, ks. dra Ryszarda Kasyny, w kościele pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Kosobudach. W szkole ceremonia rozpoczęła się od
odśpiewania hymnu narodowego. Jako pierwsza głos zabrała dyrektor szkoły
w Kosobudach
Małgorzata Ostrowska, która powitała gości i zaprosiła do obejrzenia
filmu, przedstawiającego 100-letnią historię placówki. Szczególne wyrazy
wdzięczności społeczność szkolna skierowała do biskupa Ryszarda Kasyny,
Pomorskiego Wicekuratora Oświaty w Gdańsku Gabrieli Albertin oraz do
sióstr ks. Kanonika Bolesława Śledzia – Barbary Łangowskiej i Moniki
Romanowskiej.
Więcej informacji na stronie: www.brusy.pl

IMG_6941

IMG_6969

IMG_6977

Salon Meblowy PERFECT TIME