Sympozjum Pszczelarskie

Sympozjum Pszczelarskie

UDOSTĘPNIJ

W Pomorskim Centrum Pszczelarskim w Lubaniu 24 października odbyło się Sympozjum Pszczelarskie. Poza gospodarzem wydarzenia – Aleksandrem Mach, Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, przybyli na nie także Krzysztof Trawicki – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Maciej Kazienko – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Leszek Pękala – Wiceprezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku.
sympozjum pszczelarskie-Tegoroczne sympozjum było szczególne – mówi Aleksander Mach. – Skupiliśmy się podczas niego na chorobach pszczół. Rozwój pszczelarstwa i efekty produkcyjne zależne są w dużym stopniu od znajomości sposobów zapobiegania, rozpoznawania oraz zwalczania chorób, pasożytów i szkodników zagrażających tym owadom. Mam nadzieję, że z tego sympozjum każdy uczestnik wyszedł z nową wiedzą, jak walczyć z chorobami.szympozjum pszczelarskie2Sympozjum było także okazją do podsumowania szkolenia dla młodych pszczelarzy, które odbyło się w pasiece w Lubaniu. Dziesięciu jego uczestników otrzymało ule z pszczołami oraz niezbędny sprzęt pszczelarski, choć najważniejsza okazała się wiedza, którą zdobyli.sympozjum pszczelarskie4Sympozjum przyciągnęło wielu uczestników. To zrozumiałe, bo wykłady przeprowadziły autorytety wśród pszczelarzy, czyli dr hab. Paweł Chorbiński oraz Adam Świątkowski.sympozjum pszczelarskie3Seminarium zorganizowane zostało w ramach zadania „Chrońmy jeziora i pszczoły – szkolenia dla rolników”, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Salon Meblowy PERFECT TIME