Reklama

Reklama

Przygotowanie-materialow

1. Format pliku:
Zapisane jako PDF (zgodność z PDF/X-1a:2001), TIFF lub EPS z zachowaniem zasad:
• rozdzielczość bitmap 300 dpi
• kolor w standardzie CMYK/ ISO COATED v.2 300% (www.eci.org/_media/downloads/)
• fonty zamienione na krzywe (lub osadzone w PDF)
• osadzone wszystkie elementy wymagane do druku (zdjęcia, grafiki wektorowe)

3. Dostarczone wraz z wydrukiem/plikiem pogladowym (PDF, JPG):
• na płycie CD , DVD lub napędzie pendrive
• pocztą elektroniczną na adres: haniamaliszewska@o2.pl
• FTP: namiary i hasła przyznawane indywidualnie po uzgodnieniach telefonicznych

4. Stopień pisma w reklamach:
• 1-elementowy (bezszeryfowy) nie mniejszy niż 6 pkt., 2-elementowy (szeryfowy) nie mniejszy niż 7,5 pkt
• w kontrach powinien być użyty font pogrubiony nie mniejszy niż 8 pkt
• teksty czarne w drukach kolorowych muszą się składać z jednej składowej CMYK-Black
Szczególnie częstym błędem jest przysyłanie materiałów z kolorem czarnym składającym się z kolorów z całej palety CMYK (prosta konwersja RGB na CMYK).

5. Maksymalny stopień krycia (Total Ink Limit) nie może przekraczać 300%.
4. Nie przyjmujemy: zdjęć rastrowanych (powielanych, kopiowanych), fotografii o niskiej rozdzielczości (np. z internetu), zdjęć z naniesioną datą (funkcja aparatu), rysunków przysłanych faksem, prac przygotowanych w programach WORD, EXCEL, POWER POINT.
Uwaga! Częstym błędem jest również przesyłanie plików EPS e-mailem. Takie pliki należy przed wysłaniem be zwzgl ędnie spakować .ZIP, .RAR lub .ACE.
Pliki EPS binarne ulegają zniekształceniu podczas przesyłania między niektórymi serwerami. Stają się nieczytelne.
Przysłanie materiałów ogłoszeniowych jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta o posiadaniu do dostarczonych materiałów praw autorskich w rozumieniu ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przypominamy, że prawa autorskie do graficznego opracowania reklamy przysługują wydawcy i każde wykorzystanie tego opracowania wymaga jego zgody.

ARTYKUŁY

1. Całkowite zapełnienie strony wynosi 9700 znaków.
2. Średniej wielkości artykuł na pół strony ze średniej wielkości zdjęciem to od 1600 do 2300 znaków. (różnica wynika ze sposobu łamania, podpisów etc.)
3. Jedno zdjęcie na pół strony „kosztuje” 5300 znaków*; zdjęcie mniejsze na dwa łamy „kosztuje” 2400 znaków*, zdjęcie jednołamowe to 700 znaków*
* Wartości przybliżone. W określonych sytuacjach liczba ta może się nieznacznie wahać.

 

PDF