Prym Samorządowy

Prym Samorządowy

Prym Samorządowy
nagroda dla wyróżniających się pracowników samorządowych.

prym_samorzadowy
„Przegląd Samorządowy Pomorze” jest pomysłodawcą i organizatorem wojewódzkiego plebiscytu „Prym Samorządowy”. W jego ramach każdy mieszkaniec Pomorza i każdy zainteresowany turysta może oddać głos na najlepszy pomorski samorząd, na ulubionego samorządowca i na najbardziej pracowity urząd. Plebiscyt obejmuje każdy szczebel samorządu terytorialnego (gminny, powiatowy i wojewódzki) oraz sołectwa stanowiące jakże ważne jednostki pomocnicze gminy. Swym głosem można poprzeć sołtysa, wójta, burmistrza, starostę, prezydenta, radnego, przewodniczącego czy też wiceprzewodniczącego rady, a nawet sekretarza i inne osoby w szczególny sposób pracujące dla danego samorządu. Można głosować na urząd, na ośrodek kultury, na wydział gospodarki, inwestycji, na referat promocji… Możliwości nieograniczone, a wszystko po to, by po kilku miesiącach głosowania dowiedzieć się, które pomorskie samorządy i którzy pomorscy samorządowcy oraz pracownicy samorządowi są najlepsi i w jakich dziedzinach wiodą prym. Stąd nagrody „Prym Samorządowy ”, które są wręczane laureatom w specjalnych okolicznościach.