Gmina Potęgowo

Gmina Potęgowo

UDOSTĘPNIJ

Projekt najlepszy w województwie.

W połowie kwietnia br. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ROZSTRZYGNĄŁ KONKURS, W KTÓRYM WNIOSEK GMINY POTĘGOWO (powiat słupski), DOTYCZĄCY PROJEKTU BUDOWY EKOLOGICZNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ, ZOSTAŁ NAJWYŻEJ OCENIONY W WOJEWÓDZTWIE. KWOTA PRZYZNANEGO DOFINANSOWANIA TO 6 321 778,51 ZŁ, CO STANOWI 85 % KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH. WARTOŚĆ INWESTYCJI OGÓŁEM WYNOSI 9 151 330,39 ZŁ.

Projekt ma na celu nie tylko redukcję zanieczyszczeń do środowiska, ale również zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej do celów grzewczych. Zasilanie w energię cieplną będzie pochodziło z ciepłowni zlokalizowanej w biogazowni w Darżynie. Łączna długość planowanego ciepłociągu wyniesie prawie 5 km. Mieszkańcy od lat czekali na tę modernizację. Zrobimy to proekologicznie, wyłączymy kotłownię opalaną węglem i wykorzystamy odnawialne źródło energii. Na ten ogromny sukces złożyła się praca całego zespołu zaangażowanego w tworzenie wniosku. Cieszy mnie również, że projekt realizować będziemy w partnerstwie – powiedział Dawid Litwin, wójt gminy Potęgowo.
W ramach zadania wymienionych będzie 20 węzłów cieplnych, w budynkach położonych przy ul. Racławickiej, Witosa, Szkolnej oraz budynkach Urzędu Gminy, GOK, GOPS, Przedszkola, Zespołu Szkół oraz w istniejącej kotłowni. Wskazane w projekcie budowlanym technologie wykonania sieci oraz źródła ciepła biorą pod uwagę najnowsze i najczęściej stosowane rozwiązania techniczno–technologiczne na terenie kraju. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest po podpisaniu umowy o dofinansowanie, tj. w trzecim kwartale 2017 roku.

Wniosek o dofinansowanie gmina Potęgowo złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w grudniu 2016 r. W wyniku trwającej cztery miesiące procedury oceny wniosków, zespół ekspertów uznał właśnie ten projekt za najlepszy i znalazł się on na pierwszym miejscu listy rankingowej. Złożenie wniosku poprzedziły wieloletnie przygotowania, które rozpoczęły się w 2012 r. W listopadzie 2016 r. wójt gminy Dawid Litwin powołał zespół zadaniowy, składający się z pracowników Urzędu Gminy oraz Zakładu Usług Publicznych w Potęgowie. Przedsięwzięcie realizowane będzie w partnerstwie ze spółką Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno.

020
020

Salon Meblowy PERFECT TIME