Porozumienie o zrównoważonym rozwoju lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Porozumienie o zrównoważonym rozwoju lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

UDOSTĘPNIJ

Marszałek Mieczysław Struk i Bożena Sikora, dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku podpisali w obecności ministra środowiska Macieja Grabowskiego porozumienie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku oraz Nadleśnictwem Gdańsk dotyczące współpracy w zakresie działań mających na celu zrównoważony rozwój lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
DSC_0073 DSC_0066Uroczystość odbyła się podczas gali „EKOINWESTYCJE Pomorza 2015″, w środę, 21 października w Olivia Business Centre w Gdańsku.
DSC_0065DSC_0016 Porozumienie ma na celu wypracowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy podmiotów odpowiedzialnych za zrównoważone funkcjonowanie tego obszaru, w tym także współpracy z lokalnym społeczeństwem.

DSC_0024 DSC_0020 DSC_0049Za podpisaniem dokumentu przemawia m.in. fakt, iż lokalizacja tak dużego obszaru na styku z dużą aglomeracją miejską, przy równoczesnej konieczności łączenia funkcji ochronnych, rekreacyjnych i gospodarczych wymaga podjęcia wspólnych działań mających na celu zmniejszenie presji urbanizacyjnej na ten teren. Istotne jest współdziałanie w zakresie podnoszenia świadomości mieszkańców i turystów, w zakresie wartości jakie niesie ze sobą park krajobrazowy, ale także ograniczeń, które muszą zostać wprowadzone aby park ten służył następnym pokoleniom.

DSC_0003 DSC_0064 DSC_0042Współpraca ta będzie m.in. polegać na opracowaniu diagnozy wraz z wypracowaniem rekomendacji dla funkcjonowania obszaru lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w kontekście równoważenia funkcji przyrodniczej, gospodarczej i turystyczno-rekreacyjnej; współdziałania w zakresie edukacji przyrodniczej i leśnej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju; weryfikacji sieci szlaków turystycznych i rekreacyjnych na terenie lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i wypracowanie ich jednolitego oznakowania; a także w ramach komunikacji społecznej opracowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej odnośnie możliwych form udostępniania lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w zakresie zachowania funkcji ochronnej i gospodarczej oraz planowanych przedsięwzięć na terenie Parku.

DSC_0076Więcej zdjęć na naszym Facebooku
https://www.facebook.com/samorzadowy/
Zapraszamy do obejrzenia i polubienia

Salon Meblowy PERFECT TIME