Nowy Sejmik i Zarząd Województwa Pomorskiego

Nowy Sejmik i Zarząd Województwa Pomorskiego

UDOSTĘPNIJ

Nowy Sejmik Województwa Pomorskiego (kadencja 2015–2018) już nie raz zdążył obradować. Podczas pierwszej sesji radni wybrali przewodniczącego sejmiku – został nim, tak jak w poprzedniej kadencji, Jan Kleinszmidt z Platformy Obywatelskiej. Głosów „za” było 30, przeciw – 3. W prezydium sejmiku znaleźli się także, czyli wiceprzewodniczącymi zostali: Waldemar Bonkowski (PiS) – 18 głosów „za”, Grzegorz Grzelak (PO) – 33 „za” i Józef Sarnowski (PSL) – 32 „za”. Następnego dnia Sejmik Województwa Pomorskiego wybrał marszałka. I jak już powszechnie wiadomo od 2 grudnia, jest nim ponownie Mieczysław Struk (PO), który w tajnym głosowaniu zdobył 24 głosy poparcia, przy 9 głosach wstrzymujących się. Wraz z marszałkiem Zarząd Województwa Pomorskiego utworzyli: Wiesław Byczkowski i Krzysztof Trawicki jako wicemarszałkowie oraz Hanna Zych-Cisoń i Ryszard Świlski jako członkowie zarządu. Przypomnijmy, Sejmik Województwa Pomorskiego liczy 33 radnych. Liczba ta zależy od liczby mieszkańców województwa. W regionach o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 2 mln radnych jest 30, na każde kolejne 500 tysięcy mieszkańców przypada kolejnych trzech radnych.

 

Marszałek
PrzSam_2014-12C-8
Mieczysław Struk (PO)
urodził się 1 stycznia 1961 roku w Jastarni na Półwyspie Helskim. Jest absolwentem puckiego Liceum Ogólnokształcącego. Edukację kontynuował na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończył także podyplomowe studia organizacji i zarządzania oraz integracji europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim oraz 3-letnie studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1990 roku przez 12 lat był burmistrzem miasta Jastarni, a od ponad 16 lat jest radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego. W czasie sprawowania funkcji burmistrza wspierał wiele ekologicznych rozwiązań na obszarze Zatoki Gdańskiej, m.in. kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej Półwyspu Helskiego i Zatoki Puckiej, projekt budowy ścieżek rowerowych wokół Zatoki Puckiej, projekt budowy sieci przystani żeglarskich i wędkarskich oraz udostępnienia fortyfikacji wojennych w Rejonie Umocnionym Hel dla turystów. W latach 2002–2005 był przewodniczącym Zarządu Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie, którego jestem współtwórcą. W latach 1998–2002 był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a w latach 2002–2005 przewodniczącym Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej w Sejmiku Województwa Pomorskiego. Od 2005 r. zasiada w Zarządzie Województwa Pomorskiego, a nieprzerwanie od 22 lutego 2010 roku pełni funkcję Marszałka Województwa Pomorskiego. Za dotychczasową działalność został wyróżniony nagrodą im. Grzegorza Palki, tzw. samorządowym Oscarem. Jest Kaszubą. W czasie wizyty na Pomorzu Papieża Jana Pawła II był organizatorem pielgrzymki morskiej społeczności rybackich gmin Zatoki Puckiej. Żonaty, ma dwie córki. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Posiada uprawnienia kapitana jachtowego i motorowodnego.

 

Wicemarszałkowie
PrzSam_2014-12C-16 PrzSam_2014-12C-17
Wiesław Byczkowski (PO) i Krzysztof Trawicki (PSL)

 

PrzSam_2014-12C-2

 

 

Salon Meblowy PERFECT TIME