Kaszubski Związek Pracodawców na plusie

Kaszubski Związek Pracodawców na plusie

UDOSTĘPNIJ

Żukowo

Na początku kwietnia członkowie Kaszubskiego Związek Pracodawców odbyli walne zebranie.

str.pracodawcy02

Przedmiotem obrad było sprawozdanie zarządu z działalności związku i ogłoszenie wyników finansowych za ubiegły rok. Spotkaniu przewodniczył prezes Zbigniew Jarecki, który z ogromnym zaangażowaniem kieruje pracami związku. Najważniejszym elementem tej pracy jest wpieranie przedsiębiorców i regionu dzięki przemyślanym wspólnym inicjatywom. Owocem tych starań jest stale rosnąca liczba członków KZP. Nie bez znaczenia jest także pozytywny, dodatni wynik finansowy zamykający rok.

Salon Meblowy PERFECT TIME