Dzień Kombatanta w Leźnie

Dzień Kombatanta w Leźnie

UDOSTĘPNIJ

19 maja ZPGiSP w Leźnie znów miał zaszczyt i przyjemność gościć w swoich murach wielu ważnych gości, a wśród nich przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy AK, Rodzin Katyńskich, Oddziału Morskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Obecność tak niezwykłych postaci – świadków historii aktywnie uczestniczących w ważnych wydarzeniach historycznych, dzielnych ludzi działających w organizacjach konspiracyjnych, walczących o prawo do życia oraz represjonowanych za przynależność do organizacji niepodległościowych – zawsze jest dla całej społeczności szkolnej powodem do dumy, ale także inspiracją do działań wychowawczych związanych z rozwijaniem postaw patriotycznych i obywatelskich.
W tym roku z okazji Dnia Kombatanta gimnazjaliści pod kierunkiem nauczycielek języka polskiego oraz z towarzyszeniem Weny przygotowali program artystyczny, dla którego mottem stały się dewiza Wojska Polskiego „Bóg, Honor, Ojczyzna” oraz dewiza widniejąca na szkolnym sztandarze „Bóg, Człowiek, Prawda”. Wymienione wartości to pewne zobowiązanie dla ludzi, którzy je wybrali i uznali za swoje. Nasi goście swoimi życiowymi postawami pokazali, że wierność wybranym wartościom prowadzi do wolności i gwarantuje szacunek kolejnych pokoleń.

020 055 102 129

Salon Meblowy PERFECT TIME